HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Aanbod

Arbeidsreintegratie

Arbeidsreintegratie

‘’De Berekuyl voor uw organisatie’’ 

Hebben uw werknemers weinig tijd om een fysiotherapeut te bezoeken? Terwijl ze juist door hun prestatiegerichtheid met lichamelijke klachten kampen?

Speciaal voor organisaties biedt Therapeutisch Centrum de Berekuyl de mogelijkheid om werknemers op korte termijn buiten werkuren te behandelen. Behalve het aanbieden van fysiotherapie en manuele therapie kunnen wij uw werknemer adviezen geven over werkhouding, gezonde en ergonomische werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Zo kan repeterend werk of een eenzijdige werkhouding leiden tot nekklachten, schouderklachten en lage-rugklachten, die steeds erger worden én steeds moeilijker te behandelen zijn.

Behandelplan

Doel is het signaleren, diagnosticeren en behandelen van (dreigende) klachten aan de hand van de hulpvraag. Samen stellen we een behandelplan op om zo snel mogelijk weer te re-integreren op het werk of gezonder en pijnvrij aan het werk te blijven.

De fysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van re-integratietrajecten. Essentieel zijn de oplossingen, adviezen, instructies, oefeningen en uitleg om klachten in de toekomst te voorkomen.

Dit kan op termijn verzuim verminderen en kosten besparen, het vergroot duurzame inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van uw personeel.  

De samenwerking tussen onze fysiotherapeut, de werknemer, de werkgever en de Arbodienst kunnen vastgelegd worden in een plan van aanpak. Dat is van essentieel belang voor een succesvolle, participatieve werkaanpassing. 

Therapeutisch centrum de Berekuyl werkt multidisciplinair samen met een ergotherapeut, diëtiste en uw Arbodienst. 

Interesse? Neem gerust contact met ons op. In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden.

Een impressie van de praktijk

Care Manager

Wouter, Herlinda en Emerens