HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Aanbod

Fysiotherapie bij jonge kinderen (kinder-manuele therapie)

Fysiotherapie bij jonge kinderen (kinder-manuele therapie)

 

Baby’s en jonge kinderen met pijn en/of bewegingsbeperkingen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinder-manueeltherapeut. Als baby’s bijvoorbeeld overmatig veel huilen, slecht slapen, overstrekken en/of een scheve dwangstand van hoofd, nek en romp hebben, kan dit wijzen op problematiek in de nek of rug, meestal ontstaan tijdens de geboorte.

Ook zonder behandeling klaart de moeilijke periode meestal na verloop van tijd vanzelf op. Toch kan er dan sprake zijn van schijnherstel. Uw kind heeft zich prima weten aan te passen aan de overprikkeling van het zenuwstelsel, opgedaan als baby, maar specifieke klachten kunnen wijzen op verborgen problematiek.

De kinder-manueeltherapeut heeft kennis over de volgende aandoeningen bij kinderen: 

  • Klachten bij zuigelingen: baby’s kunnen tijdens het geboorteproces geblesseerd raken aan hun nek, waardoor allerlei stoornissen kunnen ontstaan, zoals veel huilen, slecht slapen, moeilijk knuffelen en scheefstand van het hoofdje of ruggetje. 
  • Klachten bij jonge kinderen: kinderen bij wie tijdens de zuigelingenfase de klacht niet is gesignaleerd en behandeld, kunnen tijdens hun latere ontwikkeling alsnog tegen symptomen aanlopen.

Wat kan een kinder-manueeltherapeut voor u betekenen? 

De kinder-manueeltherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen bij wie de oorzaak van pijn en/of bewegingsbeperkingen ligt in de rug of de nek. De therapeut heeft kennis over de ontwikkeling van het kind.  

Klik hier voor meer informatie over de kinder-manueeltherapeut

Hoe helpt een kinder-manueeltherapeut uw kind?  

De kinder-manueeltherapeutische behandeling richt zich onder meer op: 

  • Specifieke mobiliserende technieken van de romp, bekken en nek. 
  • Stoornissen van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten). 
  • Indien nodig werken aan de darmperistaltiek bij obstipatie en buikpijnklachten. 
  • Het geven van instructie over gebruik van relevante ergonomische hulpmiddelen, tips & trics voor thuis.  

Rechtstreeks naar de kinder-manueeltherapeut 

U kunt zonder verwijzing van een arts naar de kinder-manueeltherapeut. Voor kinderen onder de 18 jaar zit fysiotherapie in de basisverzekering, dus is voor ieder kind toegankelijk. 

De werkwijze van de kinder-manueeltherapeut bij kinderen 

De kinder-manueeltherapeuten bij therapeutisch centrum de Berekuyl werken als Care Managers, zij zijn de specialist in uw klacht of aandoening. De Care Manager maakt samen met u een behandelplan. Indien nodig wordt uw kind door meerdere (fysio)therapeuten/specialisten geholpen, maar de Care Manager blijft het behandelplan monitoren.  

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten zorgvuldig in kaart gebracht. De motoriek, houding en gedrag van uw kind en de interactie met u als ouders worden besproken, waarna er samen met u gekeken wordt waar en wanneer de problemen optreden.

De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Het losmaken van gewrichtjes en spieren.
  • Het eventueel aanzetten van de darmwerking.
  • Het geven van voorlichting en adviezen om de functie en houding van de wervelkolom te verbeteren.

Meestal zijn er 6-8 behandelingen nodig, De behandeling heeft geen negatieve bijwerkingen.

De kinder-manueeltherapeuten bij therapeutisch centrum de Berekuyl werken nauw samen met de kinderfysiotherapie/kinderoefentherapie (gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling die behoort bij een bepaalde leeftijd van een kind, en eventuele stoornissen), logopediste en diëtist. Extern kan er contact opgenomen worden met huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts (POH), CJG (centrum voor jeugd en gezin), specialisten in het ziekenhuis en de schoolarts. 

 

Een impressie van de praktijk

Care Managers

Astrid en Wouter

 

Vergoedingen

Voor kinderen worden de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Voor meer informatie klik hier.