HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Aanbod

Psycholoog

Psycholoog

Hersenz behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Mensen met hersenletsel ervaren een breuk in hun levenslijn met een leven vóór het letsel en een leven ná het letsel. Zij kampen vaak met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw vormgeven. In Nederland lopen jaarlijks ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Een gemiddelde huisartsenpraktijk telt ongeveer 80 mensen met hersenletsel.
Niet-aangeboren hersenletsel kan gepaard gaan met onzichtbare gevolgen die niet altijd worden (h)erkend. Denk aan ernstige vermoeidheid, somberheid, passiviteit, impulsiviteit en geheugenproblemen. De klachten worden soms onterecht toegewezen aan aandoeningen als burn-out of depressie en kunnen leiden tot bijvoorbeeld relatieproblemen, schulden, verwaarlozing of verlies van sociale contacten.
Hersenz is een interdisciplinair, wetenschappelijk bewezen behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Hersenz wordt door 13 zorgorganisaties verspreid over Nederland aangeboden.

DE KRACHT VAN HERSENZ
• interdisciplinaire aanpak (psycholoog, cognitief trainer, fysiotherapeut, afasietherapeut en psychomotorisch therapeut)
• de combinatie van bewegen, cognitieve behandeling en behandeling gericht op de transfer naar de thuissituatie.

De behandeling vindt plaats in de fase ná revalidatie, wanneer mensen zelf verder moeten en problemen in het dagelijks leven zichtbaar worden.

Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit verschillende modules met bijbehorende behandeldoelen. Aan de hand van deze modules leren mensen omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. De modules zijn gericht op rouw & verlies, belasting/belastbaarheid en beter leren omgaan met fysieke en cognitieve gevolgen van hersenletsel (aandacht, geheugen, plannen, emotieregulatie). Tijdens deze behandeling worden ook de naasten betrokken en is er mogelijkheid tot het volgen van een partnermodule.

HOE, WAT, WAAR

Allereerst zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden om te kijken of Hersenz passend is bij uw hulpvraag, dit kan vrijblijvend op de locatie van de Berekuyl. Als het passend is, is er een verwijzing van uw huisarts nodig. Het behandeltraject valt binnen het basispakket van de zorgverzekering, het kost u dus alleen uw eigen risico. Wanneer er nog geen neuropsychologisch onderzoek gedaan is, en dit wel wenselijk is, kan dit worden afgenomen. De behandeling zelf vindt plaats op de Hersenz-locatie in Harderwijk of Zwolle.

Denkt u dat Hersenz iets voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Berekuyl voor een afspraak.

 

 

Een impressie van de praktijk

Care Managers

Marleen Aben

 

Vergoedingen

Voor meer informatie klik hier.