Klachtenregeling over een fysiotherapeut

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of de manier waarop De Berekuyl met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Allereerst is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut.
Daarnaast kunt u te allen tijde met één van de directieleden contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u daar voorkeur aan geeft.`

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat?

Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Relevante telefoonnummers en adressen staan onderaan op deze pagina. Er zijn drie instanties waar men uw klacht behandelt. Deze zijn alle onafhankelijk. De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, mits u die ander daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.  De verschillende commissies hebben elk andere mogelijkheden en bevoegdheden om maatregelen te nemen.

Klachtencommissie van het KNGF

Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een  klachtencommissie ingesteld. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt de klachtenprocudere gestart en kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. De fysiotherapeut is hierbij niet verplicht deze aanbeveling op te volgen. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het KNGF.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht

Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF  het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten  die KNGF-lid zijn en/of ingeschreven  in het Centraal  Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en  beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Indien u vindt dat er maatregelen  genomen moeten worden om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van de  zorg te verbeteren, kunt u een klacht indienen bij de Commissie van  Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw  klacht gaat, niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Deze maatregel kan variëren van een waarschuwing of berisping tot schorsing uit het kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het KNGF.

Regionaal Tuchtcollege

Fysiotherapeuten vallen onder het tuchtrecht dat de overheid heeft  ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een  fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege.  Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval na 1  december 1997. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zijn vak niet langer uitvoeren. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Contactgegevens

Klachtencommissie van het KNGF: Secretaris Klachtencommissie KNGF Postbus 248 3800 AE Amersfoort Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF Postbus 248 3800 AE Amersfoort Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Regionaal Tuchtcollege:  Stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar het regionale tuchtcollege Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Tel. 050 – 314 06 40Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Voorlichting: Tel. 033 – 467 29 29

< terug naar het overzicht