HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Oplossingen

Chronische pijn programma

Chronische pijn programma

Pijn is een gevoels- en/of emotionele ervaring, veroorzaakt door dreigende of aanwezige weefselschade. Ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan, maar soms ontstaat pijn ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak of wordt de pijn chronisch en gaat niet meer weg. 

Afhankelijk van het weefseltype wordt de pijn ook anders ervaren. Het ene soort pijn is scherp, terwijl de andere pijn meer zeurend van aard is. Soms wordt de pijn als schietend ervaren of als diepe doffe pijn omschreven. Om te herkennen welke soort pijn u heeft, is een uitgebreid onderzoek belangrijk. Wij gebruiken daarvoor meetinstrumenten en vragenlijsten.

We maken onderscheid tussen drie soorten pijn.  

Acute pijn

Onder acute pijn verstaan we de pijn die niet langer dan drie maanden aanwezig is en een duidelijk veroorzakend moment kent. 

Chronische pijn 

Onder chronische pijn vallen alle pijnen die na drie maanden nog steeds onveranderd aanwezig zijn zonder actuele weefselschade (normaal weefsel herstelt binnen drie maanden). U kunt uw zenuwbanen in dit geval vergelijken met een snelweg. Normaliter worden pijnprikkels die naar de hersenen worden gestuurd goed gefilterd, te vergelijken met een hobbelweg. Bij chronische pijn is deze weg omgezet in een snelweg. De route van de pijnprikkel wordt regelmatig herhaald en is bekend in het zenuwstelsel. Er ontstaat een overprikkeling van de hersenen, waardoor deze zich constant in de alarmfase bevinden en snel geprikkeld raken door geluid, geur, licht, aanraking, stress etc. Hierdoor blijft deze pijn actueel. Dit noemen we neuroplastische pijn 

Bekende chronische pijnklachten: 

De behandeling bij chronische pijn varieert per patiënt en bestaat meestal uit pijneducatie, gedragsgeoriënteerde behandeling en advies in belasting en belastbaarheid. Ook wordt er samen met u een passend trainingsschema gemaakt. Denk hierbij aan hydrotherapie en/of medische trainingstherapie. Chronische pijn wordt interdisciplinair behandeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ergotherapeut, oefentherapeut, psycholoog en/of diëtist bij het traject betrokken worden. 

Neuropatische pijn 

Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door directe of indirecte schade aan de zenuw. De beschadigde zenuw geeft zelf signalen door aan het ruggenmerg. Deze worden doorgestuurd naar de hersenen. Zenuwweefsel herstelt veel trager dan ander weefsel, wat ervoor kan zorgen dat deze pijn chronisch van aard wordt.

De behandeling bij zenuwpijn is meestal medicamenteus en kan worden ondersteund door: 

  • Desensitisatie van het aangedane zenuwgebied gebruikmakend van uw koude-/warmte/tastzintuigen  
  • Spiegeltherapie (bij amputaties en fantoompijnen) 
  • Pijnpuntbehandeling met Dry Needling en Electro stimulatie 
  • Flossen van de zenuw, waarbij zenuwverklevingen kunnen worden aangepakt 
  • TENS-therapie (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie), een effectieve manier van pijnverlichting (via uw specialist kunt u een kastje voor  elektrische stimulatie aanvragen)

 

Een impressie van de praktijk