HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Over ons

Eigen risico

Eigen risico

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt bij de basisverzekering een verplicht eigen risico. Dit bedraagt dit jaar (2023) € 385,-.  

Fysiotherapeutische behandelingen die vanuit een aanvullende verzekering worden vergoed, vallen niet onder het verplichte eigen risico. 

Het eigen risico geldt per verzekeringsjaar. Het bedrag betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering worden vergoed, vallen niet onder het eigen risico. 

 

Fysiotherapie uit de basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Alleen verzekerden met een aandoening die op de ‘chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden).  

Kijk hier voor meer informatie over vergoedingen fysiotherapie.  
 
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij behoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. 
Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. 

Heeft u vragen over de vergoedingen van uw klachten? Neem dan contact met ons op. 

Een impressie van de praktijk