Update Corona & videoconsultancy

Op dit moment is de Berekuyl nog niet open zoals u gewend bent. De regel staat voorlopig nog dat wij alleen bij hoge uitzondering in de praktijk behandelen, onder andere bij spoedgevallen of wanneer het dagelijks functioneren niet meer uitgevoerd kan worden. Wanneer u belt met een klacht, plannen wij een videoconsult in als intake.

Hoe werkt videoconsultancy in de fysiotherapie?

Gezien wij gegeven de huidige situatie in ieder geval tot en met 28 april alleen bij hoge uitzondering fysieke behandelingen in de praktijk mogen uitvoeren, zijn wij met name aangewezen op video consultancy of bel-afspraken. Uitsluitend patiënten met spoedeisende klachten kunnen namelijk op afspraak worden ontvangen op de praktijk, na verwijzing van de huisarts. Wanneer wij het ook noodzakelijk achten dat u in de praktijk langskomt, worden er voorzorgsmaatregelen genomen en wordt u behandeld door de fysiotherapeut in een beschermend pak.
Maar hoe werkt zo’n video consult nou eigenlijk voor u als patiënt? En hoe kan u daar mee geholpen worden?

Update Coronavirus #3

Beste patiënten,

Naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart jl. zijn wij genoodzaakt tot en met 28 april de maatregelen in acht te nemen betreffende het coronavirus. Dit houdt concreet in dat wij tot die tijd in principe geen fysieke behandelingen in de praktijk uitvoeren.

Update Coronavirus

Beste patiënt,

Het kan u niet ontgaan zijn dat ook wij onze diensten aanpassen vanwege het Coronavirus. De huidige situatie zorgt voor veel vragen en bezorgdheid. Hieronder leggen wij u uit wat wij voor maatregelen nemen in de praktijk.

Het BeterBoek

Sponsoring Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijk zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis St. Jansdal. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! beter-boek-logo

Laat u meten voor de wetenschap!

Onze Master Geriatriefysiotherapeut i.o. (Niels de Bolster) voert samen met zijn mede-studenten het onderzoek uit voor het FRAME-project. Het FRAME-project (Fatique Resistance AMErsfoort project) is onder leiding van prof. dr. I. Bautmans.

 

Fatigue Resistance AMErsfoort project (FRAME)

Het doel:

  • Het meten van de spiervermoeibaarheid met twee verschillende handknijpkrachtmeters
  • Het bepalen van normwaarden voor de handknijpkrachtmeters
  • Het bekijken van de samenhang tussen spiervermoeibaarheid en de algemene gezondheid, het fysieke functioneren en de zelfervaren vermoeidheid

vergrootglas-afbeelding

Naar wie zijn we op zoek?

  • Mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder
  • Zelfstandig thuiswonend en in staat om te lopen
  • Geen beperkingen aan de voorkeurshand en -arm
  • Geen dementie, geen pacemaker, niet zwanger en geen ernstige of acute ziekte
  • Voor personen tussen de 18 en 30 jaar gelden volgende bijkomende voorwaarden voor deelname: volledig gezond, geen medicatiegebruik en geen sportbeoefening op competitieniveau
  • Voor personen van 30 jaar en ouder geldt dat zij bereid moeten zijn om bloed te laten prikken

 

Cursus Bewust Zijn

Herkent u of een ander in het volgende?

–          Wanneer u thuiskomt na bijvoorbeeld boodschappen weet u soms niet eens hoe u toch precies naar huis bent gereden.

–          U bent best wel goed in uw vak, maar u verspilt veel tijd en energie aan gepieker en angst om fouten te maken.

–          Uw dochter/zoon vertelt een verhaal en terwijl u ‘luistert’, dwalen u gedachten af naar de klusjes die u ook nog moet doen.

–          U voelt een pijn in u knie en maakt zich meteen zorgen om wat het zou kunnen zijn en wat u wel en niet zou kunnen als dit erger gaat worden?

Iedereen heeft er wel eens last van, niet echt in het hier en nu zijn. Door probleem-denken, verdeelde aandacht en automatische reacties, gedachten en gevoelens. En zou u hier wel wat aan willen veranderen?

Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruijff)

Tijdens de cursus Bewust Zijn leert u weer bewuster waar te nemen en bewust in het leven te staan. Om met uw aandacht in het hier en nu zijn in plaats van teveel in het verleden of in de toekomst te zitten.
Binnenkort starten wij met onze cursus Bewust Zijn. In deze cursus leert u in 6 weken tijd handig tips&tricks om bewuster in uw leven te staan.

 

Reserveer vast uw plek!
We starten bij 5 deelnemers met een groepsmaximum van 10.
6 weken, een vaste avond 19.30-21.00
9 januari start de volgende groep

Erkenning opleiding De Berekuyl – Vrije Universiteit Brussel

 

Het bestuur van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) heeft besloten tot erkenning van de diploma’s van de opleidingen Premaster Lymfologie en Oncologie aan De Berekuyl in combinatie met Master Revalidatiewetenschappen en Kinesistherapie bij inwendige aandoeningen aan de Vrije Universiteit Brussel als opleiding die toegang geeft tot het CKR-deelregister oncologiefysiohterapie. Het bestuur heeft in haar overwegingen meegenomen, dat het bestuur van de NVFL het verzoek ondersteunt.

Meer informatie over de opleiding vindt u hier.