HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl

Herlinda Torsius

Herlinda werkt met veel passie als ergotherapeut. Het mooiste aan ergotherapie is volgens haar het zoeken naar oplossingen. Geen enkele situatie is hetzelfde, waardoor ergotherapie maatwerk is. Deze afwisseling maakt haar beroep ook zo leuk. Zij vindt het belangrijk om samen te werken met mensen in de nabije omgeving, zoals familie en hulpverleners. Haar doel is het mogelijk maken van activiteiten die voorheen niet mogelijk waren. 

Als ergotherapeut is zij gespecialiseerd in COPD, valpreventie en het begeleiden van mensen om balans te kunnen vinden in de energieverdeling. Daarnaast heeft zij affiniteit met de ziekte van  
Parkinson, dementie, CVA en oncologie.  

Waarvoor kunt u bij de ergotherapeut terecht? 

  • Advies wanneer u door gezondheidsklachten problemen heeft met dagelijkse handelingen. 
  • Advies over een goede lig- en zithouding.
  • Werkplekadvies: hierbij wordt zowel gekeken naar fysiek belastende factoren in de werksituatie als gedragsmatige aspecten.
  • Het leren omgaan met een hulpmiddel.
  • Aanpassingen in uw leefstijl of woning. 
  • Het aanvragen van een voorziening van de Wmo of zorgverzekeraar, zoals een rolstoel, woningaanpassing of een trippelwerkstoel.
  • Advies over een goede dagstructuur en energieverdeling.
  • Het begeleiden van mantelzorgers en zorgverleners.
  • Handtherapie na slijtage, een ongeluk, breuken en andere klachten. 

Hoe wordt ergotherapie vergoed? 
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Dit betekent dat u ten minste 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed krijgt. Of u meer uren vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor de polis van uw zorgverzekering.  
Let op: ergotherapie valt wel onder het verplichte eigen risico. 

Opleidingen

  • Ergotherapie 

  

 

 

 

Herlinda Torsius

Ergotherapeut

locatie: Hierden