HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke

Therapeutisch Centrum De Berekuyl (KvK 08109333 met Vestigingsnr. 000008678189)

en De Berekuyl-Nunspeet (KvK 71532552 met Vestigingsnr. 000039711889) zijn eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens van beide praktijken.

Therapeutisch Centrum De Berekuyl

Reigershofweg 5

3849RT, Hierden

Tel: 0341-453177

info@deberekuyl.nl

De Berekuyl-Nunspeet

Oosterlaan 80

8072BZ,  Nunspeet

Tel: 0341-740003

info@deberekuyl.nl

Functionaris voor de gegevensbescherming

Dhr. Christian Schuleman

Tel: 0341-453177

De ontvangers van persoonsgegevens

 • SpotOnMedics (SOM)
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform: SOM. Dit is een speciaal ontwikkeld zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: SOM voldoet aan de beveiligingsnormen ISO 27001 én NEN 7510.
 • Website
  Op onze website www.deberekuyl.nl maken wij gebruik van HTTPS. Dit is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internetverkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.
 • Zorgmail
  Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen, verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Qualizorg
  Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes via Qualiview afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt gevraagd deel te nemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende cliënt .

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Medische en persoonsgegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie/ rectificatie
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar.
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij directe reclame.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Dit betekent dat u het recht heeft om inzage te hebben in de besluiten, die over en met u genomen worden.
 • Recht op vergetelheid
  Patiënten kunnen vragen om hun dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden en om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op dataportabiliteit
  Cliënten hebben het recht een samenvatting van hun dossier op te vragen als ze dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht om aan organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht
Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Therapeutisch Centrum De Berekuyl en of De Berekuyl-Nunspeet, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Christian Schuleman. U kunt uw klacht per post sturen naar:

Therapeutisch Centrum De Berekuyl
Reigershofweg 5
3849 RT Hierden

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het KNGF

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, medische en persoonsgegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor FPM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Gegevens van ander organisaties
Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten. De informatie wordt opgeslagen binnen Abakus /Incura, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn, wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Contactgegevens

Therapeutisch Centrum De Berekuyl, gevestigd Reigershofweg 5, 3849RT, Hierden Tel: 0341-453177 en De Berekuyl-Nunspeet, gevestigd in Medisch Centrum Oosterlaan, Oosterlaan 80 8072BZ,  Nunspeet. Tel 0341-740003 of via info@deberekuyl.nl

Medewerkers gegevensbescherming: Christian Schuleman