HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Hand en polsklachten

Hand en polsklachten

Hand- en polsklachten komen regelmatig voor, met name bij adolescenten en sporters. Pijn is in de meeste gevallen het gevolg van overbelasting van onderarm- en handspieren, compressie van zenuwen of een breuk van de onderarm of middenhand. De pijn lokaliseert zich meestal rondom de hand en pols, maar kan ook gepaard gaan met uitstralingen richting de middenhand en/of vingers.  

Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat u uw dagelijkse werkzaamheden en bewegingen niet, of alleen met pijn, kunt uitvoeren.   

De meest voorkomende polsaandoeningen 

  • Carpaletunnelsyndroom (CTS)
  • Breuk van de hand en/of pols
  • Artrose van de hand en/of pols
  • Peesontstekingen 
  • Trigger finger 

Herkenbare hand- en polsklachten 

  • Pijn rondom hand en pols 
  • Uitstralingen naar de middenhand en/of vingers 
  • Tintelingen, doofheid in hand en/of vingers 
  • Bewegingsstoornissen van pols of vingergewrichten 
  • Krachtverlies  
Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

Een juiste diagnose van uw hand- en/of polsklacht is van belang om tot een specifiek behandelplan te komen, zodat u zo snel mogelijk weer zonder klachten uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

Tijdens het intake-gesprek brengt de fysiotherapeut uw klachten en uw hulpvraag in kaart. Ook wordt dan een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij de fysiotherapeut onder meer de mobiliteit en kracht van uw pols analyseert.  

De meeste patiënten herstellen met fysiotherapie voldoende van hand- en of polsklachten. Een conservatief beleid geniet de voorkeur.  

Denk bij een conservatief beleid aan 

Hand- en polsklachten worden in veel gevallen multidisciplinair behandeld. Een traject met een ergotherapeut of handtherapeut ligt voor de hand. 

Een impressie van de praktijk