HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Lage rugklachten

Lage rugklachten

Lage rugpijn is een veelvoorkomende klacht. Maar liefst 60-90% van de westerse bevolking heeft minstens één keer in het leven een episode met lage rugpijn. Dit kan storend, pijnlijk en soms beperkend zijn in het dagelijks leven. Rugklachten kunnen acuut ontstaan, maar meestal ontstaan ze geleidelijk. 

Lage rugpijn is onder te verdelen in twee categorieën:

  • Aspecifieke lage rugpijn. In 90% van de gevallen gaat het om aspecifieke lagerugpijn: rugklachten zonder duidelijke oorzaak. Denk hierbij ook aan SI-klachten en zwangerschapgerelateerde rugpijn.
  • Specifieke lage rugpijn. Rugpijn met een duidelijke oorzaak, zoals een hernia of stenose. 

Herkenbare klachten 

  • Lage rugpijn/stijfheid 
  • Uitstralingen naar naar een been of naar beide benen 
  • Bewegingsbeperkingen 
Wat kan Therapeutisch Centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen?  

Om een goede diagnose te kunnen stellen, zal de fysiotherapeut of manueel therapeut eerst een aantal vragen aan u stellen om alle informatie over uw klacht en gezondheid in kaart te brengen. ook vindt er een onderzoek plaats. Op die manier stellen we samen met u een persoonsgeboden behandelplan op voor een optimaal resultaat. 

Het behandelplan bestaat meestal uit verschillende  facetten. Ook zelf heeft u veel invloed op uw herstel. De behandeling van de fysiotherapeut of manueel therapeut zal bijvoorbeeld bestaan uit: 

Bij een deel van de patiënten met lage rugpijn is sprake van een dusdanige structurele afwijking dat een operatie noodzakelijk is. Wanneer de fysiotherapeut dit vermoedt, zal er contact worden opgenomen met de neuroloog voor een eventuele verwijzing.  

Een impressie van de praktijk