HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Schouderklachten

Schouderklachten

Schouderpijn is een veelvoorkomend probleem. Pijn in de schouder is in de meeste gevallen mechanisch, dat wil zeggen dat er sprake is van een stoornis in het bewegen van de schoudergordel. De stoornis kan ontstaan door een blessure of trauma, maar kan ook geleidelijk ontstaan. De pijn lokaliseert zich vaak rondom de schouder, maar kan ook gepaard gaan met uitstraling richting de nek en/of arm.  

Indien u langer dan 6 maanden last heeft van uw schouder dan spelen oorzakelijkheden of compensaties gelegen in de nek, gebied tussen de schouderbladen en de schoudergordel zelf een belangrijke rol. Een interdisciplinair onderzoek door schouderfysiotherapeut en manueel therapeut kan hierin duidelijkheid geven. Echografie kan binnen dit onderzoek mogelijke oorzakelijkheden bevestigen of ontkrachten. Aanvullend onderzoek op het gericht op werk, sport en of ergonomische aspecten kan worden verricht door de ergotherapeut. De Berekuyl heeft korte lijnen met diverse in de schouder gespecialiseerde orthopeden, zowel in private, klinische alsook in academische setting.  

Meest voorkomende schouderklachten 

 • SAPS (subacromiaal pijnsyndroom) ofwel pijn onder het schouderdak 
 • Frozen shoulder  
 • Instabiliteit van de schouder 
 • Schouderbreuk 
 • Slijtage van de schouder 

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Een juiste diagnose van uw schouderklacht is van belang om tot een specifiek behandelplan te komen. Op die manier kunt u zo snel mogelijk weer dagelijkse activiteiten probleemloos uitvoeren.  

De schouder fysiotherapeut brengt tijdens het intake-gesprek uw klachten en hulpvraag in kaart en verricht een lichamelijk onderzoek.

Om bij schouderklachten een goede diagnose te kunnen stellen, kan er besloten worden om als extra diagnostisch middel een echografie uit te voeren. De echografie wordt door de gespecialiseerde fysiotherapeut op locatie van de Berekuyl gemaakt.   

De meeste patiënten herstellen voldoende van schouderpijn door fysiotherapie.

Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden, dan is het interdisciplinair onderzoek wellicht iets voor u!

 • Schouder fysiotherapeut
 • Manueel therapeut
 • Ergotherapeut (indien nodig)
 • Echografie (indien nodig)
 • Schouder orthopeed (specifieke verwijzing voor specialistisch consult)

Maak een afspraak

Mogelijke fysiotherapeutische behandelingen

Bij een deel van de patiënten met schouderpijn is sprake van een dusdanige structurele afwijking dat een operatie noodzakelijk is. Wanneer de fysiotherapeut dit vermoedt, wordt er contact opgenomen met de orthopeed voor een eventuele verwijzing. 

Mogelijke operaties

 • Artroscopisch hechten van een Rotator Cuff pees  
 • Artroscopisch hechten van het Labrum 
 • Plaatsen van een schouderprothese  
 • Aandoeningen aan het sleutelbeen (fracturen, luxaties, laterale clavicula resecties)  

Therapeutisch centrum de Berekuyl werkt vanuit het schoudernetwerk NWV-ZF. Ook bestaat er een nauwe samenwerking met de orthopeden van het St. Jansdal te Harderwijk. Na een schouderoperatie zult u voor uw revalidatie mogelijk worden doorgestuurd naar de Berekuyl.

Voor meer informatie: https://www.schoudernetwerk.nl/ 

Deskundige schouder revalidatie fysiotherapie

Aangesloten bij