HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Slijtage

Slijtage

Artrose is een aandoening in de gewrichten, die veelal op latere leeftijd voorkomt. In de volksmond wordt artrose vaak slijtage genoemd. Het komt voornamelijk voor in de knie en de heup. Artrose is een chronische aandoening, waarbij de klachten in de loop van de tijd langzaam toenemen. U zult hierdoor regelmatig moeite ondervinden bij activiteiten in het dagelijks leven.  

Herkenbare klachten van artrose 

  • Start stijfheid 
  • Stijfheid in de gewrichten 
  • Instabiliteit 
  • Krakend/knarsend geluid bij bewegen 
  • Verminderde beweeglijkheid van het gewricht 
  • Verminderde kracht

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

Tijdens het intake-gesprek worden uw klachten en hulpvraag in kaart gebracht en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Op basis van deze informatie stelt de therapeut samen met u een behandelplan op.

Uw behandelplan kan bestaan uit:

  • Voorlichting en advies over de klachten
  • Zes weken medisch trainingstherapie, twee keer per week.
  • Oefeningen voor thuis.
  • Wanneer training op het droge niet mogelijk is, kan gestart worden met hydrotherapie. 

Mocht er na zes weken oefentherapie geen verbetering zijn opgetreden, vindt er overleg met de huisarts en/of orthopeed plaats. 

Bij artrose worden de eerste twaalf behandelingen vergoed door de basisverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering. 

Als op basis van een röntgenfoto en uw klachten blijkt dat de artrose zeer vergevorderd is, kunt u in overleg met de orthopeed in aanmerking komen voor vervanging van het gewricht, zoals een nieuwe knie of nieuwe heup. 

Een impressie van de praktijk