HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Chronische pijn

Chronische pijn

Pijn is een gevoels- en/of emotionele ervaring veroorzaakt door dreigende of aanwezige weefselschade. Ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan, maar soms ontstaat pijn ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak of wordt de pijn chronisch en gaat niet meer weg. 

Afhankelijk van het weefseltype wordt de pijn ook anders ervaren. Het ene soort pijn is scherp, terwijl de andere pijn meer zeurend van aard is. Soms wordt de pijn schietend of juist als diepe doffe pijn omschreven.

Om te herkennen welke soort pijn u heeft, is een uitgebreid onderzoek naar uw pijn belangrijk. Dit doen wij met behulp van meetinstrumenten en vragenlijsten.

We maken onderscheid tussen drie soorten pijn.  

Lees meer over verschillende soorten pijn

Acute pijn 

Onder acute pijn verstaan we de pijn die niet langer dan 3 maanden aanwezig is en een duidelijk veroorzakend moment kent. 

Chronische pijn 

Onder chronische pijn vallen alle pijnen die onveranderd na 3 maanden nog steeds aanwezig zijn zonder actuele weefselschade (normaal weefsel herstelt binnen 3 maanden). U kunt uw zenuwbanen in dit geval vergelijken met een snelweg. Normaliter worden pijnprikkels die naar de hersenen worden gestuurd goed gefilterd, te vergelijken met een hobbelweg. Bij chronische pijn is deze weg omgezet in een snelweg. De route van de pijnprikkel wordt regelmatig herhaald en is bekend in het zenuwstelsel. Hierbij ontstaat er een overprikkeling van uw hersenen, waardoor deze zich constant in alarmfase bevinden en snel geprikkeld raken door geluid, geur, licht, aanraking, stress etc., waardoor deze pijn actueel blijft. Dit noemen we neuroplastische pijn 

Bekende chronische pijnklachten zijn: 

De behandeling bij chronische pijn varieert per patiënt. Het bestaat meestal uit pijneducatie, gedragsgeoriënteerde behandeling en advies in belasting en belastbaarheid. Verder wordt er samen met u een passend trainingsschema. Denk hierbij aan hydrotherapie en/of medische trainingstherapie. Chronische pijn wordt interdisciplinair behandeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een traject met een ergotherapeut, oefentherapeut, psycholoog en/of diëtist. 

Neuropatische pijn 

Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door directe of indirecte schade aan de zenuw. De beschadigde zenuw geeft zelf signalen door aan het ruggenmerg. Deze worden doorgestuurd naar de hersenen. Zenuwweefsel herstelt veel trager dan nader weefsel, wat ervoor kan zorgen dat deze pijn chronisch van aard wordt.

De behandeling bij zenuwpijn is meestal medicamenteus en kan worden ondersteund door: 

  • Desensitisatie van het aangedane zenuwgebied gebruikmakend van uw koude-/warmte/tastzintuigen  
  • Spiegeltherapie (bij amputaties en fantoompijnen) 
  • Pijnpuntbehandeling met Dry Needling en Electro stimulatie 
  • Flossen van de zenuw, waarbij zenuwverklevingen kunnen worden aangepakt 
  • TENS therapie, via uw specialist kunt u een elektrisch stimulatiekastje aanvragen waarmee de pijn effectief kan worden verdoofd 

 

Een impressie van de praktijk