HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl

Hartklachten

Een hartoperatie of hartaandoening leidt vaak tot veel vragen:  

 • Wat mag en kan ik eventueel weer doen?  
 • Mag ik weer een lange wandeling maken?  
 • Wat gebeurt er als ik pijn op de borst heb? Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet ik direct met mijn activiteit stoppen of moet ik juist doorgaan?  

Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten met een hartaandoening of mensen die net geopereerd zijn. 

Voorbeelden: 

 • Hartinfarct (myocardinfarct) 
 • Pijn op de borst (angina pectoris) 
 • Hartfalen (decompensatie Cordis) 
 • Hartritmestoornissen (tachycardie of bradycardie) 
 • Hartklepaandoening 
 • Dotterbehandeling (PTCA) of bypassoperatie (CABG) 
 • Implanteerbare cadioverter defibrillator (ICD) of pacemaker 

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen?

Tijdens het intakegesprek worden de niveaus van uw fysieke, mentale en sociale functioneren in kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen, 35% minder kans hebben om in de jaren erna te overlijden. Verder heeft hartrevalidatie een positief effect op fitheid, en zorgt het voor minder angst, meer vertrouwen in het lichaam, een lager BMI (Body Mass Index) en een lager vetpercentage.   

Het hartrevalidatieprogramma is gericht op:  

 • Het verminderen van angst en het omgaan met het stellen van grenzen. 
 • Verbetering van inspanningsvermogen en fysieke activiteit. 
 • Gezond voedingspatroon en hoe houd ik deze gezonde leefstijl vol? 
 • Re-integratie naar werk.

Het revalidatieprogramma kan uit verschillende onderdelen bestaan:

Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners. Intern werken wij samen met een ergotherapeut, oefentherapeut, diëtist en psycholoog.  

Een impressie van de praktijk

Problematiek

Hartklachten