HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Jonge kinderen

Jonge kinderen

Kinderen waarbij tijdens de zuigelingenfase een HCFS probleem (vroeger kiss-syndroom genoemd)  niet is gesignaleerd of onbehandeld is gebleven, kunnen tijdens hun sensomotorische ontwikkeling tegen een aantal symptomen aanlopen. 

 Meest voorkomende symptomen  

 • Het kind wil niet of nauwelijks kruipen, maar gaat vroeg staan en lopen; 
 • De grove en fijne motoriek ontwikkelen zich traag en matig; 
 • Er zijn evenwichtsproblemen, tevens een matige of slechte houding. 
 • Het kind struikelt en valt veel en kan zichzelf moeilijk op tijd opvangen.  
 • Er is een vertraagde spraakontwikkeling. 
 • Het kind is snel vermoeid, snel ontstemd en heeft woede-aanvallen. 
 • Het kind “lijkt” weinig slaap nodig te hebben. 
 • Het kind wordt wakker met hoofdpijn. 
 • Het kind heeft een slecht concentratievermogen. 
 • Het kind vergeet snel een opdracht en is onzeker en onrustig. 
 • Het kind vraagt veel aandacht en heeft veel aandacht nodig. 
 • Het kind heeft last van darmperistaltieke klachten en pijn in de buik. 
 • Het kind heeft hoogtevrees en watervrees (gehad) 
 • Gedragsproblemen alleen in combinatie met bovenstaande andere klachten 

 

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen 

Sommige van de kinderen met HCFS worden ten onrechte “verdacht van” andere diagnoses als  PDDNOS of ADHD en ADD. De hoge-nekregio zorgt namelijk voor evenwicht, balans en het verwerken van prikkels van buitenaf. Bij een blokkade in dit gebied kunnen prikkels versterkt of verminderd doorkomen, waardoor er op termijn gedragsveranderingen kunnen ontstaan. 

Bij twijfel is het raadzaam een consult aan te vragen en de bewegingsfunctie van de gehele wervelkolom goed te laten controleren. 

De kinder-manueeltherapeutische behandeling richt zich onder meer op:  

 • verbeteren van mobiliteit van de hele wervelkolom met extra aandacht voor de hoge nekwervelkolom 
 • verbeteren van spierspanningen 
 • optimaliseren van de houding op je arm, in de box en in het bedje 
 • inzicht geven aan ouders hoe je de baby zo optimaal kan dragen, in een comfortable positie kan brengen 
 • verbeteren van darmfunctie 
 • verbeteren motorische ontwikkeling, zoals omrollen 

De kinder-manueelfysiotherapeut heeft onder andere kennis over de sensomotorische stoornissen, overprikkelbaarheidsklachten en mobiliteitsbeperkingen bij kinderen en werkt nauw samen met: 

 • kinderfysiotherapeuten, 
 • kinderoefentherapeuten, 
 • chiropractoren  
 • osteopaten 
 • ergotherapie 
 • dietiste 
 • logopediste  
 • verloskundigen 
 • het consultatiebureau 
 • kraamverzorgenden 

Bij twijfel is het raadzaam een consult aan te vragen en de bewegingsfunctie van de gehele wervelkolom goed te laten controleren. Wij vinden een kind erg belangrijk dat uw kind zich prettig voelt, dat is de basis voor hun verdere fysieke en emotionele ontwikkeling.  

Een impressie van de praktijk