HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Zuigelingen

Zuigelingen

Baby’s kunnen tijdens het geboorteproces geblesseerd raken aan hun nek, waardoor allerlei stoornissen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in de symmetrische ontwikkeling van de baby. 

De oorzaak zou in de bovenste nekwervels kunnen liggen, waardoor een verstoorde informatiestroom vanuit de hersenen ontstaat. Dit uit zich in een veranderde houding, asymmetrisch bewegen en/of een gevoel van onbehagen. Deze stoornis noemen we het KISS-syndroom.

Herkenbare klachten bij het KISS-syndroom 

  • Het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid 
  • Het schedeltje groeit scheef 
  • Het kind overstrekt zich veel 
  • Het kind huilt veel en slaapt slecht 
  • Het ruggetje is dikwijls scheef (dat heet scoliose) 
  • Het kindje is moeilijk te knuffelen 
  • De stand van de heupen is asymmetrisch 
  • Het slikken gaat moeilijk en het overgeven makkelijk 
  • Bij het aan- en uitkleden zijn er vaak protesthuilbuien

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt dan sprake te zijn van herstel, maar dat is schijn.  

Ook kan er sprake zijn van een onrustige baby door klachten in het wervelkolomgedeelte, gelegen tussen de schouderbladen. Vanuit hier lopen de zenuwbanen naar de maag en de darm. Klachten in de wervelkolom kunnen een rol spelen bij reflux (het terugvloeien van maagvocht naar de slokdarm, waarbij zuurbranden kan optreden), verborgen reflux, darmkolieken en ontlastingsproblemen. 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Bij vermoeden van aanwezigheid van het KISS-syndroom bij uw baby vindt bij de intake een screening plaats, die bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek van de baby.

Wanneer er een beperking wordt geconstateerd, wordt meteen overgegaan op behandeling.

Indien het vermoeden onjuist is, volgt een advies en doorverwijzing naar CB-arts of huisarts. 

De behandeling wordt verricht door een kinder-manueeltherapeut. Gemiddeld zijn er drie tot vijf behandelingen nodig om het beperkte functioneren van de nek te herstellen. We gebruiken hierbij zachte, mobiliserende technieken. 

De risico’s van het behandelen van kinderen met het KISS-syndroom zijn nihil. Bij het Nederlandse KISS-register zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden en gemeld bij behandelingen van zuigelingen. 

Voor verdere info kunt u terecht op: www.kiss-kinderen.nl of www.ewmm.net

Een impressie van de praktijk