HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Lipoedeem

Lipoedeem

Bent u bekend met lipoedeem en wilt u hiervoor actief aan de gang om uw klachten te verminderen. Maak dan een afspraak bij onze Care Manager lipoedeem en ga voor een multidisciplinaire intake en een maatwerk revalidatie traject.

Dit intensieve traject van 12 weken omvat de volgende onderdelen:

  • Pijn (indien sprake van chronische pijn)

  • Vermoeidheid

  • Leefstijl

  • Voedingsadvies

  • Healthy Mind cursus door psychosociaal therapeut

  • Compressiehulpmiddelen

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Een juiste diagnose van lipoedeem is een belangrijke voorwaarde om tot een specifiek behandelplan te komen.

De Care Manager brengt tijdens het intake-gesprek uw klachten en hulpvraag in kaart en verricht een lichamelijk onderzoek. Bij lipoedeem kan ter ondersteuning van de diagnose, besloten worden om als extra diagnostisch middel een echografie uit te voeren. De echografie wordt door de gespecialiseerde oedeemfysiotherapeut op locatie van de Berekuyl gemaakt.   

Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden, dan is het lipoedeem revalidatie traject iets voor u!

Er volgt dan een vervolg intake met de psychosociaal coach om samen met u invulling te geven aan dit traject.

De volgende disciplines zijn betrokken bij de uitvoering van het samengesteld behandelplan:

Lipoedeem revalidatie-traject:

De revalidatiestappen bij lipoedeem zullen bestaan uit het afnemen van fysieke capaciteitstesten en krachttesten om het trainingseffect hierop in het warmwater buitenbad en in de zaal zichtbaar te maken aan het begin (intake), in het midden en aan het einde van het 12-weeks programma.

Als er sprake is van chronische pijn dan wordt er gebruik gemaakt van tijdscontingent trainen volgens het principe van ‘Graded Actvity’ waarbij steeds minder de focus ligt op pijn en steeds meer op langer pijnvrij presteren. Er wordt 1 keer per week in de oefenzaal en 1 keer per week in het water geoefend. Daarnaast worden alle elementen van pijn, pijngewaarwording en pijn in het brein, uitgelegd aan de hand van de wetenschappelijke inzichten rondom acute pijn en chronische pijn. Bij lipoedeem maken we daarbij onderscheidt van het pijn netwerk gelegen in de bovenste vetlaag van de huid en die van de dieper gelegen vetlaag. Deze verklaren de oppervlakkige pijn (aanrakingspijn) en de diepere vermoeiende pijn in de benen. U leert hoe de pijnmechanismen bij lipoedeem werken en wat je er zelf aan kunt doen om de ‘volume-knop’ dicht te draaien.

Op maat gemaakte compressiematerialen in de vorm van een legging en/of therapeutische, elastische kousen zorgen onder andere voor pijndemping. Daarnaast stimuleert de compressie het afvoeren van lymfevocht en afvalstoffen. Het positieve effect van compressie komt het beste tot uiting wanneer je in beweging bent. Daarom is het van belang de compressiematerialen te dragen tijdens de revalidatie in de zaal.

Het is belangrijk om de energie verdeling per dag in kaart te brengen waarmee het inzichtelijk wordt hoe je beter met je energie kan omgaan. Slaapstoornissen kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Bij lipoedeem ligt obesitas op de loer. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. U kunt hierbij denken aan het jojo-effect als gevolg van crash diëten of emotie-eten, de overgang of een andere hormonale onbalans en/of medicatiegebruik. Maar er zijn nog tal van andere oorzaken. In alle gevallen is het belangrijk meer inzicht in uw eetpatroon en leefstijl te krijgen.

De Healthy Mind cursus wordt gegeven door een psychosociaal therapeut in groepen van maximaal 8 deelnemers.

De cursus bestaat uit 6 avonden en is ontworpen om deelnemers bewust te maken van hun oude denkpatronen en om hen te helpen gezondere, helpende denkpatronen te ontwikkelen. Tijdens de intensieve 12 weken worden deelnemers mentaal ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten terwijl ze het revalidatietraject voor Lipoedeem volgen.

De Healthy Mind cursus is bedoeld om mensen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen en zonder schaamte of zelfveroordeling in het leven te staan. De cursus richt zich op het verwerken van de mentale schade die bij de meeste mensen door jarenlang pijn en overgewicht is ontstaan. Door deel te nemen aan de cursus, kunnen mensen met Lipoedeem anderen ontmoeten die dezelfde aandoening hebben. Dit kan leiden tot warme, helpende relaties tussen de deelnemers. Uit ervaring blijkt dat dit een krachtige meerwaarde is van de Healthy Mind cursus.

Om de bereikte winst bereikt met dit intensief traject van 12 weken te waarborgen is een vervolg coachingstraject van 2 jaar gericht op behoud leefstijlverandering noodzakelijk.

Met dit revalidatie traject beogen wij een herstelimpuls van uw balans richting zelfmanagement mogelijk te maken. Want er is winst te behalen. Lipoedeem is een onderdeel van je, maar jij als mens bent meer dan dat en krachtiger dan je denkt…!

Lipoedeem revalidatie traject,…er is winst te behalen!