HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Longklachten

Longklachten

Een longoperatie of longaandoening roept vaak veel vragen op:  

 • Wat mag en kan ik eventueel weer doen?  
 • Kan ik weer een lange wandeling maken?  
 • Wat gebeurt er als ik kortademig ben? Hoe moet ik eventueel hiermee omgaan? Moet ik direct met mijn activiteit stoppen of moet ik juist doorgaan?  

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een chronische longziekte zichzelf verantwoordelijk voelen voor de dagelijks omgang met hun ziekte en graag zelf de regie over hun leven willen hebben. Longrevalidatie maakt dat mogelijk. Ook heeft longrevalidatie een positief effect op de conditie en het goed verdelen van energie, leidt het tot minder angst en meer vertrouwen in het lichaam en levert het meer kennis op over de aandoening.  

Longrevalidatie is bedoeld voor patiënten met een longaandoening of mensen die net geopereerd zijn. Voorbeelden: 

 • COPD (Chronische Obstructieve Pulmonary Disease) 
 • Cystic fibrosis (Taaislijmziekte) 
 • Longkanker  
 • Longontsteking  
 • Longvlieskanker 
 • Sarcoïdose 
 • Slaapapneu 
 • Corona
Wat kan Therapeutisch Centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Meest voorkomende symptomen op een rij: 

 • Fysieke klachten: benauwdheid, slijm ophoesten, vermoeidheid en afname spiermassa. 
 • Mentale klachten: emotionele burn-out en mentale uitputting.

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

Tijdens het intakegesprek worden de niveaus van uw fysieke, mentale en sociale functioneren in kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld.

Een long-revalidatieprogramma is gericht op het verminderen van kortademigheid, verbetering van inspanningsvermogen en fysieke activiteit. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen overwogen worden. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners. Intern werken wij samen met een ergotherapeut, diëtist en psycholoog.  

Het revalidatieprogramma kan in verschillende vormen worden aangeboden 

 

 

Een impressie van de praktijk