HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Longklachten

COPD

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease |Chronische Obstructieve Long Ziekte) is de meest voorkomende longaandoening. COPD is een verzamelnaam voor de chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes worden beschadigd. Hierdoor neemt de druk in de luchtwegen toe, waardoor inademen wordt bemoeilijkt.

De belangrijkste risicofactor van COPD is het roken van tabak. Toch kent COPD ook andere mogelijke oorzaken. Bij ongeveer 15% van de mensen met COPD spelen luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen ook een rol.  

Meest voorkomende symptomen 

  • Fysieke klachten: benauwdheid; slijm ophoesten, vermoeidheid en afname spiermassa 
  • Mentale klachten: emotionele burn-out en mentale uitputting 

Risico’s 

  • Longaanvallen: deze klachten worden veroorzaakt door infecties. De patiënten zijn over het algemeen kortademiger en ervaren meer angst tijdens deze aanvallen. 
  • Verhoogd risico op ziekenhuisopname na longaanvallen. 
  • Verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. 

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Diagnose 

De diagnose COPD wordt gesteld door het uitvoeren van een longfunctietest met een Spirometer. Deze test kan bij de huisarts worden uitgevoerd, en hoort ook bij een uitgebreid longfunctieonderzoek in het ziekenhuis.   

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

Tijdens het intakegesprek worden de verschillende niveaus van uw fysieke, mentale en sociale functioneren in kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van het intakegesprek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld.

Een longrevalidatieprogramma is gericht op het verminderen van kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen en fysieke activiteit. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen worden overwogen. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners. Intern werken wij samen met een ergotherapeut, oefentherapeut, diëtist en psycholoog.  

Het revalidatieprogramma kan bestaan uit:  

Een impressie van de praktijk