HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Corona

Corona

COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor persisterende c.q. chronische symptomen en klachten die, in aansluiting op en waarschijnlijk veroorzaakt worden door COVID-19, mogelijk voor langere tijd resteren nadat iemand de primaire infectie heeft doorgemaakt.
De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die blijvende beperkingen ervaren in het bewegend functioneren. Patiënten die na het doormaken van COVID-19 ernstig verzwakt zijn en problemen ervaren in het dagelijks functioneren en/of last hebben van ademhalingsproblemen kunnen door de fysiotherapeut geholpen worden. Naast fysieke symptomen kunnen patiënten tevens problemen ervaren op mentaal gebied en cognitief gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angst, slapeloosheid en concentratieproblemen. Ook kan een patiënt na de ziekteperiode ernstig zijn afgevallen (spiermassa en/of vetmassa) en ondervoed zijn. Overigens is de verwachting dat een sterk verlaagd fysiek functioneren ook kan voorkomen bij patiënten die niet op de IC hebben gelegen. Het herstel kan maanden tot jaren duren, waarbij goede begeleiding van onder andere een gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist noodzakelijk is.

Multidisciplinair team
Bij de behandeling van patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, werken we samen in een multidisciplinair team bestaande uit diëtist, ergotherapeut en psycholoog/psychosociaal hulpverlening, afhankelijk van de situatie en hulpvraag van de patiënt.
De verwachting is dat patiënten met COVID-19 Associated Syndrome, een of meer van de volgende symptomen en/of klachten kunnen ervaren. Nog niet bekend is of er uiteindelijk een gedeeltelijk of volledig herstel van de klachten op zal treden. Deze lijst is niet limitatief.
Lichamelijk functioneren:
• Benauwdheid, kortademigheid
• Hoesten
• Pijn in de borstkast
• Verminderde (adem)spierkracht
• Verminderd uithoudingsvermogen
• Algehele (extreme) vermoeidheid
• Gewrichtspijn en/of -stijfheid
• Spierzwakte, mede als gevolg van langdurige inactiviteit
• Onbedoeld gewichtsverlies en/of spiermassaverlies (ook bij obesitas)
• Reuk- en smaakverlies
• Slikstoornissen
• Maag- en darmklachten
• Duizeligheid
• Ervaren beperkingen in ADL en/of participatie
• (Intensive Care-verworven) polyneuropathie en -myopathie
• Ontregeling bestaande comorbiditeit

Geestelijk functioneren
• Cognitieve klachten: geheugenverlies, concentratieproblemen, moeite met plannen en/of omgaan met prikkels en plannen
• Slaapstoornissen
• Angst-, stemmingsklachten, psychische overbelasting
• Posttraumatische stressklachten (PTSS)
• Gecompliceerde rouw (bij naasten)

Kortom, het COVID-19 virus zal ook na de acute besmettingsrisico’s nog een probleem blijven en we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de revalidatie. Samen staan we sterk.

Wat kan Therapeutisch Centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 
De eerste ervaringen leert dat naast de klachten op longgebied, ook atypische klachten zoals misselijkheid, braken en diarree veel voorkomen. Er is sprake van extreme vermoeidheid en voedingsinname is beperkt. De patiënten zijn te ziek om te eten en er is veel hulp nodig. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen! De beroepsgroep voor fysiotherapeuten en de REACH onderzoekgroep zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het maken van een revalidatieprogramma voor patiënten die COVID-19 door hebben gemaakt. Ondanks dat zij zo goed mogelijk een protocol hebben ontwikkeld is er nog veel onduidelijk over het beloop van het herstelproces na het ziek worden, vooral op de lange termijn. Hopelijk komt hier steeds meer duidelijkheid over zodat we mensen zo goed mogelijk kunnen blijven helpen en begeleiden in het herstel. Ook al zijn uw klachten niet heel erg, maar bent u nog steeds niet op uw energieniveau, dan is het wijs om met uw fysiotherapeut een afspraak te maken. De klacht(en) worden dan in kaart gebracht, uw belastbaarheid wordt bepaald en met handige tips kan u dan prima thuis uit den voeten. Het is dan altijd mogelijk om via de mail/een afspraak vragen te stellen, tips te krijgen en eventueel na verloop van tijd kan u zichzelf weer laten testen, dan heeft u in ieder geval zicht op en controle over uw klachten en het beloop.

Hoe ziet de gefaseerde revalidatie eruit?
Fase 1: Er is nog veel onduidelijk over de besmettelijkheid na de ziekteperiode. Daarom wordt aangeraden om in de eerste zes weken van de revalidatie zorg op afstand te bieden. Deze eerste fase van revalidatie zal in het teken staan van coaching en advies. De therapeut zal via een telefonisch consult of via videobellen contact opnemen met de patiënt om kennis te maken en meer te weten te komen over de specifieke situatie. Hierna zal de therapeut de patiënt begeleiden in het gedoseerd oppakken van dagelijkse handelingen en adviezen geven over het opbouwen van fysieke capaciteit.

Fase 2: Wanneer de eerste zes weken voorbij zijn vindt er een evaluatiemoment plaats. Als de omstandigheden het toe laten worden er fysieke testen afgenomen en wordt de belastbaarheid verder in kaart gebracht op de praktijk. Vanuit hier kunnen nieuwe doelen voor de revalidatie worden opgesteld. De behandeling zal nu naast coaching en advies meer gericht zijn op kracht- en conditietraining waar mogelijk in de oefenzaal. Dit alles met in achtneming van de geldende voorschriften van het RIVM. De fysiotherapie gaat uit van trainingsprincipes welke ook van toepassing zijn op andere chronische longaandoeningen, maar blijft oog houden voor de individuele omstandigheden van de patiënt. Er zal gebruik worden gemaakt van een score voor vermoeidheid/kortademigheid (BORG-score) om de zwaarte van een activiteit per patiënt te evalueren en de intensiteit van de training hierop aan te passen. Daarnaast gebruiken we een apparaatje (saturatiemeter) dat de zuurstof in het bloed meet tijdens inspanning en in rust. Hierdoor zorgen we ervoor dat de training effectief maar wel veilig is.
Naast deze fysieke en mentale symptomen en klachten zal CAS naar verwachting ook een grote sociale impact hebben op zowel de patiënt als op zijn omgeving (naasten, familie). Vooral patiënten met ernstiger klachten weten niet of en wanneer zij helemaal zullen herstellen, weer (volledig) kunnen werken of sociaal en maatschappelijk kunnen functioneren. Dit brengt mogelijk veel onzekerheid met zich mee.

 

 

Onze COVID-19 therapeuten:

  • Julian ten Hove
  • Egbert Smit
  • Tosca Poorthuis
  • Herlinda Torsius

In samenwerking met 1e lijns psychologie

Psychosociaal hulpverlening

  • Annemiek Bais
  • Bouwina de Haan

Corona herstel, een multidisciplinair revalidatie-traject