HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Neurologische klachten

Neurologische klachten

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en kunnen een grote invloed hebben op uw leven. Bij neurologische klachten hoort dan ook een speciale aanpak. Die aanpak is afhankelijk van de vastgestelde aandoening en in welke gradatie de neurologische klachten aanwezig zijn. U kunt hierbij denken aan zowel aandoeningen van het centrale zenuwstelsel als aandoeningen van het perifere zenuwstelsel.

Ook spierziekten horen tot de neurologische aandoeningen. Deze spierziekten komen steeds vaker voor en krijgen steeds meer aandacht van de (para)medische wereld.  

 

Het zenuwstelsel bestaat uit drie delen: 

 • Het centrale zenuwstelsel (CZS): grote hersenen, kleine hersenen en ruggenmerg. 
 • Het perifere zenuwstelsel: zenuwen voor gevoel (sensibel) en beweging (motorisch) overal in het lichaam. 
 • Het autonome zenuwstelsel: dat helpt bij bijvoorbeeld spijsvertering, ademhaling, doorbloeding van de huid en zweten. 

 

Voorbeelden van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel: 

 

 

Voorbeelden aandoeningen van het perifere zenuwstelsel: 

 

 • Zenuwletsels (vaak na een ongeval) 
 • Guillain-Barré 
 • Polyneuropathie 

 

‘Herzens’ revalidatie-traject bij niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Mensen met hersenletsel ervaren hun leven over het algemeen als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het letsel. Zij kampen vaak met verwerkingsproblematiek

en moeten hun leven opnieuw vormgeven. In Nederland lopen jaarlijks ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Een gemiddelde huisartsenpraktijk telt ongeveer 80 mensen met hersenletsel.
Niet-aangeboren hersenletsel kan gepaard gaan met onzichtbare gevolgen die niet altijd worden (h)erkend. Denk aan ernstige vermoeidheid, somberheid, passiviteit, impulsiviteit en geheugenproblemen. De klachten worden soms onterecht toegewezen aan aandoeningen als burn-out of depressie en kunnen leiden tot bijvoorbeeld relatieproblemen, schulden, verwaarlozing of verlies van sociale contacten.
Hersenz is een interdisciplinair, wetenschappelijk bewezen behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Hersenz wordt door 13 zorgorganisaties verspreid over Nederland aangeboden.

DE KRACHT VAN HERSENZ
• interdisciplinaire aanpak
• de combinatie van bewegen, cognitieve behandeling en behandeling in de eigen
omgeving.

De behandeling vindt plaats in de fase ná revalidatie, wanneer mensen
zelf verder moeten en problemen in het dagelijks leven zichtbaar worden.
Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit zogenaamde bouwstenen met
behandeldoelen. Aan de hand van de bouwstenen leren mensen omgaan met
de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid,
concentratieproblemen
en psychische problemen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking

 

 

Klik hier voor meer informatie over neurologische klachten

Stoornissen van het autonome zenuwstelsel 

Stoornissen van het autonome zenuwstelsel kunnen ontstaan door de ziekte van Parkinson zelf, maar soms ook als bijwerking van medicijnen. Deze stoornissen kunnen zich uiten in verminderde blaascontrole, erectiestoornissen, obstipatie (gestoorde darmlediging), en moeite met de bloeddrukregeling (bloeddrukdaling bij staan, waardoor mensen duizelig worden). Per verschijnsel bestaan vaak diverse behandelmogelijkheden. Het voert te ver om deze hier allemaal te bespreken, uw arts kan u hierover verder informeren. 

 Welke problemen kunt u ervaren bij neurologische klachten? 

Neurologische klachten kunnen verschillende klachten en beperkingen met zich meebrengen. Wij hebben hieronder een aantal voor u op een rijtje gezet: 

 • Krachtverlies 
 • Coördinatiestoornissen 
 • Evenwichtsstoornissen 
 • Gewrichtsverstijvingen
 • Concentratiestoornissen
 • Spasticiteit
 • Verlammingen
 • Spierverkortingen
 • Gevoelsstoornissen

Wat kunnen wij voor u betekenen bij neurologische klachten? 

Allereerst wordt de oorzaak van uw klachten achterhaald. De oorzaak en ernst van uw klacht(en) bepalen mede welke behandeling wordt toegepast. Hierna stellen wij samen met u een persoonlijk behandelplan op. Aan de hand daarvan gaan wij samen aan de slag om u van uw klachten af te helpen. Dit kan zijn door middel van: 

Neurologische klachten worden in veel gevallen multidisciplinair behandeld. Denk hierbij aan een traject met een geriatriefysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut en diëtist. 

Een impressie van de praktijk