HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

CVA

CVA

Bij een CVA (cerebro vaculair accident), in de volksmond beroerte genoemd, is er sprake van een afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen. Bij 80% gaat het om een afsluiting van het bloedvat, bij 20% om een bloeding in de hersenen. Hierdoor raakt een deel van het hersenweefsel beschadigd. Bij een afsluiting in de linker hersenhelft zal er uitval plaatsvinden aan de rechterzijde van het lichaam. Bij een beroerte in de rechter hersenhelft zal er uitval plaatsvinden aan de linkerzijde van het lichaam.  

Klachten die kunnen voorkomen na een beroerte 

  • Gevoelsverlies 
  • Krachtverlies 
  • Verminderd gezichtsvermogen 
  • Vermoeidheid 
  • Taal/spraakproblemen 
  • Moeite met schrijven 
  • Overgevoeligheid voor de omgeving 
  • Angst 
  • Emotionele instabiliteit 
Wat kan Therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

In verreweg de meeste situaties vindt er een revalidatietraject plaats in een revalidatiecentrum. Daarna kunt u bij ons verder revalideren.

Tijdens de intake brengt de therapeut uw hulpvraag en uw klachten in kaart. Ook wordt er een onderzoek uitgevoerd. Samen met u wordt een realistisch doel gesteld voor de komende periode.  

De therapie varieert van individuele medische trainingstherapie of hydrotherapie tot therapie in groepsverband.  

Naast fysiotherapie bieden wij multidisciplinaire revalidatie. Dit houdt in dat tijdens het behandeltraject zonodig de ergotherapeut, psycholoog en diëtiste ingeschakeld kunnen worden. Samen zorgen we voor het meest optimale resultaat. 

Een impressie van de praktijk