HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Dementie

Dementie

Bij dementie gaan, naast de hersenfuncties, ook de lichamelijke functies steeds meer achteruit en wordt bewegen moeilijker. De hersenen sturen immers de spieren aan en dus onze bewegingen. Hierdoor gaan mensen met dementie vaak (nog) minder bewegen. De gevolgen van dementie hebben een grote impact op de persoon en zijn of haar omgeving.  

Herkenbare klachten bij dementie 

 • Achteruitgang van hersenfuncties zoals geheugen, leervermogen en concentratie 
 • Veranderde stemming 
 • Verlies van onafhankelijkheid 
 • Verhoogd valrisico  
 • Vermindering van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

”Lichaamsbeweging kan helpen om de symptomen te verminderen en achteruitgang te beperken en zelfs de kans op dementie verminderen.

Uit onderzoek blijkt dat bewegen ook een positief effect heeft op het voorkomen van valincidenten. Veelal door tijdgebrek en onwetendheid worden activiteiten van ouderen vaak uit handen genomen, waardoor zij lichamelijk steeds minder actief zijn. Nederlandse ouderen zitten of liggen dagelijks gemiddeld 10 uur en zijn weinig lichamelijk actief.

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met dementie, in alle stadia. Elke fase van de aandoening vraagt namelijk om een andere benadering. Bij dementie kijken we vooral ook naar de omgevingsfactoren van een persoon, bijvoorbeeld of het schoeisel veilig is en of de rollator wel juist is afgesteld. Het voorkomen van vallen is een van de belangrijkste bijdragen van fysiotherapie bij mensen met dementie. 

De behandeling van een fysiotherapeut bij patiënten met dementie is gericht op: 

 • Herstel of behoud van bewegingsfuncties; 
 • Verminderen van pijn; 
 • Bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid; 
 • Leren omgaan met de beperkingen; 
 • Adviseren van en leren omgaan met hulpmiddelen; 
 • Aanleren van strategieën voor bijvoorbeeld het wassen of aankleden.

Een multidisciplinaire behandeling (met meerdere disciplines) is vaak van toepassing. Er wordt zo nodig samen gewerkt met ergotherapeut, diëtist of andere discipline(s). 

Een impressie van de praktijk