HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Hernia

Hernia

Wanneer er sprake is van uitstralende pijn richting been of arm, wordt dit vaak bestempeld als een hernia. Soms klopt dat. Maar meestal juist niet.

Een hernia van de nek komt minder vaak voor dan een hernia van de lage rug. Verder komt een hernia het meeste voor bij mensen tussen 25 en 50 jaar.

Herkenbare klachten bij een hernia  

  • Pijn van de onderrug of nek 
  • Pijn die erger wordt bij hoesten, niezen of persen 
  • Tintelingen, verminderd gevoel en/of krachtverlies 
  • Uitstraling naar arm(en) bij een nekhernia 
  • Uitstraling naar de bil en/of één of beide benen bij een onderrughernia 

Is er bij u door een arts een hernia geconstateerd? Dan is het belangrijk dat u inactiviteit vermijdt en zoveel mogelijk blijft bewegen.   

 

Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

De behandeling van een hernia kan volgens een conservatief of operatief beleid. Een conservatief beleid betekent dat er geen medische noodzaak is om te opereren, omdat het herstel zonder operatie net zo goed of zelfs beter is dan na een operatie. Bij een operatief beleid is er een medische reden, waardoor het beter is om wel te opereren.

In beide situaties is het van belang dat u voor optimaal herstel revalideert onder begeleiding van een fysiotherapeut.

De behandeling kan bestaan uit: 

Een impressie van de praktijk

Care Managers