HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen dat in de loop van het leven is ontstaan. We onderscheiden twee categorieën

  • Traumatisch hersenletsel: het letsel is ontstaan door een oorzaak die buiten het lichaam ligt, zoals een auto-ongeluk of een harde klap op het hoofd bij een val of vechtpartij.
  • Niet-traumatisch hersenletsel: het letsel is ontstaan door een oorzaak in het lichaam, zoals een beroerte/CVA, hersentumor, epilepsie en een infectie van (een deel van) de hersenen. 

Herkenbare klachten bij niet-aangeboren hersenletsel 

De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar kennen ook veel overeenkomsten. Niet-aangeboren hersenletsel kan gevolgen hebben voor diverse gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie) en emoties en gedrag. De lichamelijke gevolgen van NAH zijn meestal zichtbaar. Denk aan een gehele of gedeeltelijke verlamming of het verlies van spierkracht. Verder kan er sprake zijn van epilepsie of lichamelijke pijn.  

Maar ook de gevolgen op cognitie, gedrag en persoonlijkheid kunnen ingrijpend zijn en bovendien niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Dat is ook voor de naaste omgeving bijzonder moeilijk. Voorbeelden van onzichtbare gevolgen na NAH zijn overprikkeling, vermoeidheid, geheugenproblemen en problemen met intimiteit en/of seksualiteit.

Gebieden waarop klachten kunnen voorkomen 

  • Lichamelijke klachten 
  • Communicatieproblemen 
  • Zintuigelijke waarneming 
  • Denken en doen 
  • Emoties en gedrag 
  • Vermoeidheid 
Wat kan therapeutisch centrum de Berekuyl voor u betekenen?

Wat kan de Berekuyl voor u betekenen? 

In verreweg de meeste gevallen vindt er een revalidatietraject plaats in een revalidatiecentrum. Na dat traject kunt u bij de Berekuyl verder revalideren.

Tijdens het intake-gesprek worden uw klachten in kaart gebracht en wordt een onderzoek uitgevoerd. De behandeling zal zich richten op het vinden van een nieuw evenwicht in het leven, op lichamelijke gebied maar zeker op het omgaan met NAH op cognitief en emotioneel gebied. De therapie varieert van individuele oefentherapie tot medische trainingstherapie in groepsverband of hydrotherapie.   

Behalve fysiotherapie bieden wij multidisciplinaire revalidatie. Dit houdt in dat, indien nodig, de ergotherapeut, oefentherapeut  of psycholoog ingeschakeld kunnen worden tijdens het behandeltraject. Samen zorgen we voor het meest optimale resultaat.  

Wilt u meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel, kijk dan eens op www.hersenz.nl/ of https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel/ 

Een impressie van de praktijk