HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Problematiek

Valpreventie

Valpreventie

Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 

Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en de helft van de verzorgings- en verpleeghuisbewoners valt minsten 1 keer per jaar. Zo’n 10% van deze valpartijen leidt tot ernstig letsel, botbreuken, hoofdletsel, soms zelfs overlijden. In 1/3 van de gevallen zijn er ook psychosociale gevolgen van een val, zoals valangst en onzekerheid bij lopen wat leidt tot afname van de bewegelijkheid, sociaal isolement en afname van de kwaliteit van leven.  

‘’Vallen is bij ouderen meestal multifactorieel bepaald.’’ 

 Oorzaken als evenwichtsstoornissen/ duizeligheid, bewegingsbeperking door ziektes als artrose, parkinson, beroerte, slecht zicht, geheugenproblemen of medicijnen kunnen allen een rol spelen. 

Wat kan de Berekuyl hierin voor u betekenen

Wat kan de Berekuyl hierin betekenen 

Valpreventie is essentieel om deze problematiek te helpen verminderen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden. Tijdens de intake kijkt uw therapeut samen (individueel) met u naar de mogelijke behandeling. De behandeling zal meestal bestaan uit  medische trainingstherapie en/of hydrotherapie. 

Er zijn speciale behandelprogramma’s voor valtraining en valpreventie, overleg hiervoor met uw therapeut. 

Een multidisciplinaire behandeling (met meerdere disciplines) is vaak van toepassing. Er wordt zo nodig samen gewerkt met ergotherapeut, diëtist of andere discipline(s). 

Een impressie van de praktijk