Laat u meten voor de wetenschap!

Onze Master Geriatriefysiotherapeut i.o. (Niels de Bolster) voert samen met zijn mede-studenten het onderzoek uit voor het FRAME-project. Het FRAME-project (Fatique Resistance AMErsfoort project) is onder leiding van prof. dr. I. Bautmans.

 

Fatigue Resistance AMErsfoort project (FRAME)

Het doel:

  • Het meten van de spiervermoeibaarheid met twee verschillende handknijpkrachtmeters
  • Het bepalen van normwaarden voor de handknijpkrachtmeters
  • Het bekijken van de samenhang tussen spiervermoeibaarheid en de algemene gezondheid, het fysieke functioneren en de zelfervaren vermoeidheid

vergrootglas-afbeelding

Naar wie zijn we op zoek?

  • Mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder
  • Zelfstandig thuiswonend en in staat om te lopen
  • Geen beperkingen aan de voorkeurshand en -arm
  • Geen dementie, geen pacemaker, niet zwanger en geen ernstige of acute ziekte
  • Voor personen tussen de 18 en 30 jaar gelden volgende bijkomende voorwaarden voor deelname: volledig gezond, geen medicatiegebruik en geen sportbeoefening op competitieniveau
  • Voor personen van 30 jaar en ouder geldt dat zij bereid moeten zijn om bloed te laten prikken