Specialistische fysiotherapeuten

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij te zijn zo goed mogelijk te kunnen bewegen, in ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat.

Het doel van een behandeling is dat u fysiek, psychisch en sociaal zo optimaal mogelijk functioneert. Bij de behandeling kijken we niet alleen naar de aandoening zelf, maar ook naar de gevolgen die de aandoening heeft op uw functioneren. Hierbij proberen we (functie)stoornissen te voorkomen of te verminderen en de aan uw gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven te verbeteren.

Binnen De Berekuyl werken we als team vanuit onze verschillende specialisaties. Door onze goede samenwerking staan wij zo borg voor kwaliteit om u zo goed mogelijk te helpen bij onder andere de volgende klachten:

✔ Rugklachten;
✔ Nekklachten;
✔ Schouderklachten;
✔ Heupklachten;
✔ Knieklachten;
✔ Enkelklachten;
✔ Spier- en peesklachten;
✔ Sportrevalidatie;
✔ Postoperatieve behandeltrajecten, eventueel in combinatie met hydrotherapie.

Programma

De behandeling kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld met een persoonsgericht trainingsprogramma. Of het nu vanuit het preventief of therapeutisch standpunt bezien wordt, elk oefenprogramma moet nauwkeurig worden omschreven. Van elke patiënt moet zijn/haar medische geschiedenis, fysieke conditie, levensgewoonten en belangstellingsrichting vastgelegd worden.

Voordat u start met het trainingsprogramma wordt er samen met u een intake gedaan. Deze gaat over uw huidige klachten en recente achtergrondinformatie, levensgewoonten, lichaamssamenstelling en het fitnessprofiel. Aan de hand van de verkregen informatie wordt er bepaald of u in aanmerking komt voor individuele begeleiding, trainen in groepsverband of hydrotherapie.

Individuele begeleiding

In deze fase wordt u persoonlijk begeleid door een fysiotherapeut. Gedurende het afgesproken traject worden de volgende punten doorgenomen:

✔ Welke aanvullende therapie is van belang?

✔ Hoe gaat u om met dagelijkse activiteiten zoals: tillen, bukken, duwen en huishoudelijke werkzaamheden.

✔ U krijgt uitleg over het herstel van het lichaam.

Trainen in groepsverband

In deze fase wordt de belastbaarheid van uw lichaam verder verhoogd; dit wil zeggen dat u uw lichaam traint om optimaal te kunnen functioneren. Deze trainingen worden gedurende een aantal weken of maanden (afhankelijk van wat de klachten zijn) uitgevoerd. U traint één of twee keer per week ongeveer één uur onder begeleiding van een fysiotherapeut in een groep van maximaal zes personen.