Geriatriefysiotherapie bij De Berekuyl

Niels is onze geriatriefysiotherapeut in opleiding en is zich daarmee aan het specialiseren in de gevolgen van het ouder worden, welke aandoeningen hierbij kunnen ontstaan en welke behandelingen/therapieën hierbij van toepassing zijn.

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht weleens verstoord? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

De geriatriefysiotherapeut heeft onder andere kennis over de volgende aandoeningen of problemen bij ouderen:

✔ Beroerte/ CVA;
✔ Dementie of verwardheid;
✔ Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme;
✔ Multiple Sclerose (MS);
✔ COPD;
✔ Balansproblemen;
✔ Loopproblemen;
✔ Vallen;
✔ Hartproblematiek;
✔ Diabetes.

Geriatriebehandeling:

Langer zelfstandig houden van (kwetsbare) ouderen in thuissituatie;

✔ Aangepaste oefentherapie voor ouderen ter verbetering van het looppatroon, de balans, de spierkracht, de mobiliteit en het uithoudingsvermogen;
✔ Stoornissen van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten);
✔ Valpreventie;

Aan huis behandeling:

✔ Het geven van instructie over gebruik van relevante hulpmiddelen;
✔ Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator;
✔ Samenwerking met andere deskundigen op het gebied van ouderenzorg zoals huisartsen,
geriaters, thuiszorg, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten en psychologen.

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

U kunt zonder verwijzing van een arts naar de geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook aan huis worden behandeld.