Fysiotherapie voor kinderen

Een bijzondere toepassing is therapie bij zuigelingen, die een beperking hebben in het functioneren van hun nek. Baby’s kunnen tijdens het geboorteproces geblesseerd raken aan hun nek, waardoor allerlei stoornissen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in de symmetrische ontwikkeling van de baby.

De oorzaak zou in de bovenste nekwervels kunnen liggen, waardoor een verstoorde informatiestroom ontstaat vanuit “de centrale”: de hersenen. Dit uit zich in een veranderde houding, asymmetrisch bewegen en/of een gevoel van onbehagen.

Symptomen

✔ Het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid.
✔ Het schedeltje groeit scheef.
✔ Het kind overstrekt zich veel.
✔ Het kind huilt veel en slaapt slecht.
✔ Het ruggetje is dikwijls scheef (dat heet scoliose).
✔ Het kindje is moeilijk te knuffelen.
✔ De stand van de heupen is asymmetrisch.
✔ Het slikken gaat moeilijk en het overgeven makkelijk.
✔ Bij het aan- en uitkleden zijn er vaak protesthuilbuien.

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Dat is echter schijn.

Manuele therapie Harderwijk Hierden

Therapie “Een onrustige baby” kan ook komen ten gevolge van klachten in het wervelkolomgedeelte, gelegen tussen de schouderbladen. Van hieruit treden de zenuwbanen uit naar de maag en darm en kunnen mogelijk een rol spelen bij reflux (= het terugvloeien van maagvocht naar de slokdarm, waarbij zuurbranden kan optreden), verborgen reflux en darmkolieken en ontlastingsproblemen.

Werkwijze

✔ Onderzoek van de baby bij vermoeden van aanwezigheid van voorkeurshouding of HCFS.
✔ Screening, intake en functieonderzoek.
✔ Als een beperking wordt geconstateerd, wordt meteen overgegaan op behandeling.
✔ Als het vermoeden onjuist is, volgt een advies en doorverwijzing naar CB-arts of huisarts.

Komen er meer afwijkende verschijnselen in de motoriek naar voren, dan kunnen we een onderzoek laten doen door onze kinderfysiotherapeute Pauline. Afhankelijk van onderzoek en resultaat wordt dan geadviseerd voor een verdere kinderfysiotherapeutische begeleiding.

Behandeling

Gemiddeld zijn er drie tot vijf behandelingen nodig om het beperkte functioneren van de nek te herstellen. We gebruiken hierbij zachte mobiliserende technieken.

Binnen het Nederlandse kinder-manueeltherapeut register zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden en gemeld bij behandelingen van zuigelingen.

Therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn of haar opleiding bij de EWMM heeft genoten en ook de verplichte bij- en nascholing heeft gevolgd.

Indien een HCFS niet wordt erkend of onbehandeld is gebleven tijdens de zuigelingenfase kunnen de volgende symptomen zich voordoen:

✔ Het kind wil niet of nauwelijks kruipen, maar gaat vroeg staan en lopen
✔ De grove en fijne motoriek ontwikkelen zich vertraagd en matig
✔ Er zijn evenwichtsproblemen; tevens een matige of slechte houding
✔ Het kind struikelt en valt veel en heeft daarbij een slechte opvangreactie
✔ Er is een vertraagde spraakontwikkeling
✔ Het kind is snel vermoeid, snel ontstemd en heeft woede aanvallen
✔ Het kind “lijkt” weinig slaap nodig te hebben
✔ Het kind wordt wakker met hoofdpijn
✔ Het kind heeft een slecht concentratievermogen
✔ Het kind vergeet snel een opdracht en is onzeker en onrustig
✔ Het kind vraagt veel aandacht/heeft veel aandacht nodig
✔ Het kind heeft last van darmperistaltiek klachten en pijn in de buik

Sommige van de kinderen worden op oudere leeftijd ten onrechte bestempeld met diagnoses als bijvoorbeeld PDDNOS of ADHD en ADD. De hoge-nekregio zorgt voor evenwicht, balans en het verwerken van prikkels van buitenaf. Bij blokkades in dit gebied kunnen prikkels versterkt of verminderd doorkomen waardoor er op termijn gedragsveranderingen kunnen ontstaan.

Bij twijfel is het raadzaam een consult aan te vragen op de bewegingsfunctie van de gehele wervelkolom.