Manuele therapie voor uw wervelkolom

Een manueel therapeut is een fysio­therapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan over de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te constateren. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing “op maat“ voorstellen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds houding en bewegingen verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de mogelijkheid om te bewegen wordt verbeterd en de pijn wordt minder. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Stappenplan

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraag­gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten, bijvoorbeeld hoe ze (zijn) ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut. Indien er een behandeling volgt, zal deze tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en daarmee het functioneren in het algemeen.

Er kán een hoorbare “klik” optreden tijdens de behandeling, maar dat hóeft niet. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klikgeluid (“kraken”).

Er is geen sprake van het zgn. “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd. De meeste patiënten ervaren dit manipuleren als een kort­stondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

In het algemeen is deze vorm van therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het minder goed kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

Enkele voorbeelden:

✔ Hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
✔ Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
✔ Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
✔ Lage rugklachten met uitstralende pijn naar de benen (evt. met lage rugpijn);
✔ Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
✔ Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;