Leren omgaan met kanker

Borstkanker krijgen, een borst verliezen: het zijn ingrijpende ervaringen. Hoewel iedereen verschillend reageert, hebben veel mensen last van angst, onzekerheid en verdriet. De Berekuyl steunt en begeleidt u waar u het nodig heeft. Onze psychosociaal therapeute wil u helpen bij het verwerken van de confrontatie met kanker en het omgaan met een aangedaan lichaam.

Eenmaal thuis uit het ziekenhuis heeft u vaak geen opvang of begeleiding meer, terwijl het verwerkingsproces dan pas begint. Buiten de veilige omgeving van het ziekenhuis de draad weer oppakken, is voor veel mensen moeilijk. Ook de mensen in uw omgeving weten vaak niet goed hoe zij om moeten gaan met de ziekte, die hun dierbare heeft getroffen. Wij betrekken uw partner, kinderen, ouders en vrienden, in overleg met u, bij de hulpverlening.